Sulcogan

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
2030-11-10
Матични број
321-01-00669/2014-11
Aktivni materijali

Primena:

Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza, tretiranjem posle nicanja useva i korova kada je kukuruz u fazi 4-6 razvijenih listova (faze 14-16 BBCH skale) u količini od 1-1,5 l/ha.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: Jedan put.

Spektar delovanja:

 • teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
 • štir (Amaranthus retroflexus)
 • vijušac (Bilderdykia convolvolus)
 • tarčužak obični (Capsella bursa- pastoris)
 • pepeljuge (Chenopodium spp.)
 • palamida (Cirsium arvense)
 • tatula (Datura stramonium)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • dvornik obični (Polygonum persicaria)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • pomoćnica (Solanum nigrum)
 • čistac jednogodišnji (Stachys annua)
 • boca obična (Xanthium strumarium)

Karenca (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn1 - 1.5 l14 - 16