Aktinara 240 SCRegistered until: 2023 M02 12
Agrobest - Insektisit
9069

GENEL BİLGİLER
THIAMETHOXAM
Böceğin ana sinir sistemine etki eder. Kontak, mide ve sistemik olarak etki gösterir. Bitki tarafından hızlıca alınır ve taşınır.
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır.  Sonra  bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlul he zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Gereğinden fazla ilaçlı mahlul hazırlanmamalıdır.
Yapraktan uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri ve motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde  iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde , yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız. İlaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

Pamuk:  Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprak biti görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Şeftali : 100 adet sürgünün 7’si bulaşık olduğunda ve erginlerin ¾’nün kanatlı forma dönüştüğünde ilaçlamaya geçilmelidir.  

Domates (sera), Biber (sera): İlaç damla sulama sistemi ile bitkilerin kök bölgesine verilir. İlaçlama öncesi sadece sulama ile bitkilerin kök bölgesinin ıslanması sağlanmalıdır. Bir dekar alanın sulanması için gerekli su miktarı tespit edildikten sonra gerekli ilaç miktarı ilaçlama tankına konur ve damla sulama sistemi ile ilaçlama yapılır. İlaçlama bittikten sonra da borularda kalan ilacın temizlenmesi için makul bir süre su verilmelidir. Damla sulama sisteminde kalibrasyon için damlama borularına su verilir , baştan ve sondan 3 memenin akış debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir.

Armut: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve zararlı nimflerin salgıladığı tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde , sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır. Her sürgünde bir birey görüldüğünde o sürgün bulaşık kabul edilir.

Marul: 20-40 adet yaprakta bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet olduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.

Elma: Sürgünlerin % 15’inin bulaşık olması halinde ilaçlamaya başlanmalıdır.

Aktinara 240 SC  depo karışımı olarak kullanılacak ise , Aktinara 240 SC  ’den önce ‘suda erir ambalajlı’ (WSB) ilaçlar aletin deposuna konur. Ambalajlar tamamen erir, ilaçlar çözülür. Sonra Aktinara 240 SC  tanka ilave edilir. Aktinara 240 SC  yaygın olarak kullanılan bir çok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden  tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Biber0 - 0100 - 1005
Domates0 - 015 - 1005
Elma ağacı0 - 00 - 014
Marul0 - 020 - 207
Pamuk0 - 020 - 2028
Patlıcan0 - 030 - 305
Şeftali0 - 00 - 014