Gate 50 WGRegistered until: 2023 M11 6
Doğal Tarım - Fungisit
9366

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Önce gereken miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve ürün dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ürün tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Kavun: Uygulamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın seyrine göre 7-10 gün ara ile tekrarlanmalıdır.

Bağ: 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince, 2. uygulama koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında, 3. uygulama 2. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Diğer uygulamalar 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce uygulamalara son verilmelidir.

Elma: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığı zaman, 2. uygulama pembe çiçek tomurcuğu devresinde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce uygulanmalıdır. Diğer uygulamalar iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Turunçgiller: İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanılır, gerekirse 12-14 gün arayla uygulamaya devam edilir.

Çeltik: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle 1. uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün araya diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Karpuz: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle 1. uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Kayısı: 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3. uygulama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
GATE 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup C3:11 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GATE 50 WG‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Yaygın olarak kullanılan fungusitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet GATE 50 WG diğer ürünler ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce GATE 50 WG sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ürünler konmalıdır. Şayet karışıma giren ürünler ‘suda erir ambalajda (WSB)’ ise, depoya önce bunlar sonra GATE 50 WG ilave edilmelidir.

Yayıcı, yapıştırıcı ve metil parathion terkipli ürünlerle karıştırmayınız.
Bağda, Chlopyrifos-ethly ve Cypermethrin terkipli ürünlerle yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerle genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirli olup, ilaç atıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 035
Elma ağacı0 - 00 - 014
Karpuz0 - 020 - 203
Kavun0 - 00 - 03
Kayısı0 - 00 - 014
Pirinç0 - 020 - 2035
Turunçgiller0 - 00 - 028