Linocel 45 SCRegistered until: 2023 M02 15
Doğal Tarım - Herbisit
9097

Özellikler:
Kök ve yapraklar tarafından alınan, seçici sistemik bir herbisittir. Dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış öncesi ve çıkış sonrası kontrol eder. Kullanılacak su miktarı dekara 30-40 lt'dir.
Çıkış sonrası ilaçlama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. ilaç toprakta birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır, toprakta birikimi söz konusu değildir. Müteakip sene ekilen kültür bitkilerine zararlı olmaz.
Çıkış öncesi yapılan ilaçlama: Ekimden 1-2 gün sonra olmalıdır. ilaçlama sırasında toprak kezeksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanan alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Toprak ilaçlamalarında su miktarı 30-50 litreden aşağı olmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
LINOCEL 45 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup C2,7 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için LINOCEL 45 SC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C2,7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:
Diğer yabancı ot ilaçlarının bir çoğu ve doğal yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Hormonlu ilaçların Ester’ li formülasyonları ile karıştırılamaz. Bunların dışındaki karışımlar için; teknik talimatlara mutlaka uyunuz ve ön deneme yapmadan ilaçları karışım halinde kullanmayınız

FİTOTOKSİTE:
İlaç tavsiye edilen kültür bitkilerinde uygulama dozları içinde fitotoksik değildir. Komşu bitkilere bulaşmasından sakınınız. Çok hafif topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olunuz.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Yutulması halinde mide 4 lt. su ile yıkanır. Sonra tıbbi kömür ve sodium sulphate verilir. Toloniumchloride (Toluidin blue) 300 mg.i.v veya Methylen blue (%1 solüsyon) 1-2 mg vücut ağırlığı i.v. tavsiye edilir. Costor yağı, süt ve alkol kullanılmamalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Anason0 - 0150 - 175-
Ayçiçeği0 - 0250 - 250-
Havuç0 - 0150 - 175-
Kimyon0 - 0200 - 200-
Patates0 - 0250 - 250-
Soğan0 - 075 - 150-