LinoroksRegistered until: 2021 M11 24
Agropharm - Herbisit
5745
İlacın Uygulamaya Hazırlanması
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Dekara 30-40 litre su kullanılmalı ve iyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır
 
Kullanım Şekli
Çıkış Öncesi İlaçlama : Ekimden 1-2 gün sonra yapılır. İlaçlama sırasında toprak tezeksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir.
Çıkış Sonrası İlaçlama : Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır.İlaç toprakta birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır, toprakta birikimi söz konusu değildir. Müteakip sene ekilen kültür bitkilerinde zararlı olmaz. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
 
Karışabilirlik Durumu
LİNOROKS, diğer yabancı ot ilaçlarının bir çoğu ile karıştırılabilir. Bununla birlikte, genel bir ilke olarak fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılmalıdır. Hormonlu ilaçların esterli formülasyonları ile karıştırılamaz.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Anason0 - 0150 - 175-
Ayçiçeği0 - 0250 - 250-
Havuç0 - 0150 - 175-
Kimyon0 - 0200 - 200-
Patates0 - 0250 - 250-
Soğan0 - 075 - 150-