Organo-Cop 5 ECRegistered until: 2023 M12 29
Doğal Tarım - Fungisit
3557

ÖZELLİKLERİ: ORGANO COP 5 EC su ile çok kolay karışır ve terkibinde yer alan yayıcı-yapıştırıcı sayesinde ihtiva ettiği bakırı yapraklara homojen olarak yayar ve ince bir bakır tabakası oluşturur. Bu nedenle daha uzun süre kontrol sağlayarak uygulama sayısı azalır. Yağmurla yıkanmaya çok dayanıklıdır. Ultraviyole ışınlarından etkilenmez, püskürtme aletlerini aşındırmaz, memeleri tıkamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır ve depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Uygulama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeler takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. Uygulama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

FATCHO 5 EC' Yİ UYGULAMA ZAMANI:
Bağ Mildiyösüne karşı: Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken uygulamaya başlanır. 2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır.
Bağ Ölükola karşı:

  1. uygulama sürgünler 2-3 cm boyda iken,
  2. uygulama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı ve Bakteriyal Benek Hastalığına karşı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, gerekirse tekrarlanır.

Domates Mildiyösüne karşı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanarak iki kez uygulanır.

Zeytin Halkalı Leke Hastalığına karşı:
Marmara Bölgesinde:                       

  1. uygulama: Tanelerin normal iriliğe eriştiği sonbaharda, meyveler yeşil dane döneminde iken (Ekim),  
  2. uygulama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı ilkbahar döneminde (Nisan)

Ege ve Akdeniz Bölgesinde:

  1. uygulama: Ağaçların sürgün vermeden önceki durgun dönemi (Ege: Şubat-Mart, Akdeniz: Kasım-Aralık),
  2. uygulama: Ağaçların henüz çiçek açmadığı dönem (Nisan)

Kayısı Yaprak Delen Hastalığına karşı:

  1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem),
  2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem),
  3. uygulamaMeyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken 

Turunçgil Yaprak Yanıklık Hastalığına Karşı: İlkbahar sürgünlerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10 ar gün ara ile tekrarlanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
ORGANO COP 5 EC adlı Bitki Koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ORGANO 5 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Dodine terkipli bitki koruma ürünleri hariç diğer birçok tarım ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir. Şelatlı veya sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Aktif kömür ile mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 07
Domates0 - 0200 - 2007
Kayısı0 - 00 - 07
Turunçgiller0 - 00 - 07
Zeytin0 - 00 - 07