Ölü kol
Cryptosporella viticola (Phomopsis viticola)
Hastalık Belirtisi
-
 Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, taneler hastalığa yakalanabilmekle birlikte hastalık esas sürgünlerde kendini gösterir. Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan
kısmında, lekeler ve çatlamalar görülür.
- Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler birleşerek düzensiz halde siyah çatlak ve yaralar oluşturur. Bu yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir.
- Hastalanmış yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır ve küçük kalır.
- Hastalanmış salkım ve tane saplarında lekeler oluşabilir.
- Uzunluğuna çatlayıp yarılan sürgünler sonbaharda beyazlaşarak tipik şeklini alır. Hastalığın diğer adı da ‘Sürgün Kuruması’dır.

Mücadele yöntemleri
Kültürel önlemler
-
 Asmalar budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten
kesilmelidir.
- Budama artıkları kesinlikle asmanın altında bırakılmamalı,
uzaklaştırıp yakılmalıdır.
- Budamada temiz aletler kullanılmalıdır.
- Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır.

Kimyasal önlemler

- Kış ilaçlaması : Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
- Yaz ilaçlaması :
1. ilaçlama sürgünler 2–3 cm olduğunda,
2. ilaçlama sürgünler 8–10 cm olduğunda,
3. ilaçlama sürgünler 25–30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.