Zeytinlerde halkali leke
Spilocaea oleagina (Cyclogonium oleaginum)

NASIL TANINIR :
Bu hastalığı yapan etmen bir (fungus) mantar'dır.

NASIL YAŞAR :
Bu etmenin yaşayışı spor ve miselleri ile olmaktadır. Sporların uçuşu en çok Mart ve Nisan aylarında olmaktadır. Bu mantar kışı yere dökülen , kurumuş veya ağaç üzerinde kalan canlı hastalıklı yapraklarda geçirir. Gelişme sıcaklığı ortalama 18-20 C'dir. 9 C'nin altında ve 30 C'nin üzerinde gelişemez. Bulaşma mantarın sporları ile olur ve bulaşma süresi 30-61 gün arasındadır.

HASTALIK NERELERDE GÖRÜLÜR :
Ege Bölgesi kıyıları ilkbahar ve sonbaharda genellikle yağışlı geçtiğinden hastalığın gelişmesine uygundur. İç kısımlarda ise kuytu , su tutan yerler , hava ve güneş almayan sık dikilmiş , budanmamış zeytinlikler hastalığın görülmesi için uygun koşullardır. Fazla azotlu ve çiftlik gübresi kullanılması hastalığın artmasına neden olur. Özellikle sulanan , nemli ve ağır topraklarda , kireçsiz topraklarda ve denize yakın zeytinliklerde hastalığa her yıl rastlanılmaktadır.

NASIL ZARAR YAPAR :
Hastalığın ilk belirtileri , ilkbaharda yaprakların üst yüzeylerinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak noktalar şeklindeki lekelerdir. Bu noktalar birleşerek yeşilden sarıya , kahverenginden gümüşi renge kadar değişen renklerde ve merkezleri bir daire şeklinde lekeleri oluşturur. Bu görünüm nedeniyle hastalığa Halkalı Leke Hastalığı adı verilir. Bir yaprakta çapları 8-10 mm olan 2-30 adet leke bulunabilir. Lekeli yaprakların dökülmesi Mayıs ayı başlarında başlar Haziran ve Temmuz aylarında tamamı dökülür. Yapraklar fonksiyonlarını tam yapamadıkları için az meyve tutumuna ve meyvelerin erken dökülmesine neden olurlar. Salgın yıllarında yaprakların tamamının dökülmesiyle ağaçlar çıplak kalabilirler. Bu durumda kuvvetten düşen ağaçlarda sürgün ve ince dallar kuruyabilir. Verimi % 20-25 azaltabilir ve meyve dallarını % 15-20 oranında kurutabilir. Özellikle ilkbaharı yağışlı ve serin geçen yıllar hastalığın salgın yapmasına neden olur. 

NASIL MÜCADELE EDİLİR :
A.Kültürel Önlemler
Taban arazide , ağır ve su tutan topraklarda , havasız ve nemli yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir.
Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılarak su akıtılmalıdır.
Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır.
Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı ve kuru dal ve dalcıklar budanarak temizlenmelidir.
Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya toprağa gömülmelidir.

B.Kimyasal Mücadele
İlaçlama Zamanı :
Birinci ilaçlama : Zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında
İkinci ilaçlama   : Zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında