Potency 100 SLKayıt süresi doldu
Platin Agro - Herbisit

GENEL BILGILER
Topraktaki kalıcı etkisi nedeniyle uzunsüreli ot kontrolü sağlar. İlaçlamadan sonra hafif yağmur ilacın etkisiniartırır.

KULLANİM ŞEKLİ
Toprağın iyi hazırlanmasına, yüzeyinkeseksiz olmasına özen gösterilmelidir. İlaçlama dekara tavsiye edilen dozüzerinden yeknesak bir şekilde yapılmalıdır. İlaçlamadan önce aletinkalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürterek ne kadar alanınilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilsu hazırlanmalıdır.

ILACLARIN HAZIRLANMASI 
Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrıbir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş vekarıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır vetank suyla tamalanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerininiyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.
İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzerihavanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.
Mümkünse 110 derece yelpaze tipi memelerkullanarak dekara 20-40 lt mahlul püskürtünüz. 

KARISABILIRLIK DURUMU
Toprak herbisitleri ile karıştırılabilir. Daryapraklı yabancı ot ilaçları ve Sulphonylurea'lı ilaçlarla karışmaz.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Arılara zehirsiz.
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
Kullanmadan önce aletinizi kalibre ediniz.
Boş ambalajları herhangi başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz. 

MUNAVEBE BITKILER
Potency 100 SL, tarla şartlarında, kullanmadozu, toprak tipi ve çevre şartlarına bağlı olarak uygulamadan sonra uzun birsure toprakta aktif olarak kalabilmektedir. İlkbahar veya sonbaharda POTENCY 100 SL uygulamasını takibenekilecek kültür bitkileri aşağıda verilmiştir.

POTENCY 100 SL uygulamasından sonra hemenekilebilecek bitkiler: Nohut, mercimek, bezelye, yerfıstığı, soya, lima fasulyesi
4 aysonra: Buğday, arpa, çavdar, kuru ve taze fasulye.
9.5ay sonra: Mısır, tütün.
18ay sonra:Pamuk, darı, yulaf, marul, yonca, tatlı mısır.
24ay sonra: Diğer bitkiler.
Herhangi bir nedenle tarlanın bozulmasıhalinde nohut dahil diğer baklagil bitkileri ekilebilir. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
İlacı orijinal ambalajında kapalı olaraknormal (serin ve kuru ) şartlarda muhafaza edildiğinde fiziksel, kimyasal vebiyolojik özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Leblebi, Nohut0 - 020 - 20-
Mercimek0 - 040 - 50-
Yonca0 - 00 - 0-