Saldeco 20 WGRegistered until: 2024 M12 19
Doğal Tarım - Fungisit
9974

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken bitki koruma ürünlü mahlul tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. Ürün suyla iyice karıştıktan sonra uygulamaya başlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Zeytinde Halkalı leke hastalığına karşı, Marmara Bölgesi’nde 1. uygulama Ekim ayının ilk yarısı, 2.uygulama ise Nisan ayının ilk yarısı yapılır. Ege Bölgesi’nde 1. uygulama zeytinler sürgün vermeden önce (Şubat ayı), 2. uygulama ise zeytinler çiçek açmadan önce (Nisan ayı), Akdeniz Bölgesi’nde 1. uygulama Kasım veya Aralık ayında, 2. uygulama Mart ayının ilk yarısında, 2.uygulama ise Nisan ayının ilk yarısında yapılır.

Elmada Karaleke’ye karşı, çiçek gözleri kabarmak üzere iken kullanılır.

Şeftali Yaprak kıvırcıklığı’na karşı, tomurcuklar kabarmak üzere iken kullanılır.

Bağda Mildiyö’ye karşı, sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken uygulanır. 10-14 gün ara ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Bağda Ölükol'a karşı kış uygulaması, budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönemde yapılır. Yaz uygulaması ise 1. uygulama sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Domateste Mildiyö’ye karşı, çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce veya hava koşulları hastalık çıkışına uygun olduğunda uygulamaya başlanır. 10-12 gün ara ile devam edilir.

Kayısıda Yaprak delen’e karşı, 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem), 2. uygulama ise ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem) yapılır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SALDECO 20 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SALDECO 20 WG‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

SALDECO 20 WG diğer bitki korama ürünleriyle karıştırılmadan (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyiciler, yaprak gübreleri v.s.) tek başına kullanılmalıdır.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara ve balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 014
Domates0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 014
Zeytin0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 014