Selfomil 50 WPKayıt süresi doldu
Göker Tarım - Fungisit

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:            
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir ve aynı gün kullanılır.            
            
İLACIN KULLANMA ZAMANI :            
Armut Karalekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce); 2.ilaçlama beyaz rozet dönemi; 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce; 4.ve diğer ilaçlamalar 15 gün arayla yapılır.            
Elma Karalekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce); 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde;3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %70-80'i dökülünce; 4.ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların, hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılır.            
Çeltik Yanıklık Hastalığı: Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün arayla ikinci, gerekirse 3.ilaçlama uygulanır.            
Sert Çekirdeklilerde Monilya Hastalığı: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte); 2.ilaçlama tam çiçekte ( %90-100 çiçekte )            
Turunçgillerde Depo Çürüklüğü : İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır.Hasattan 10 gün önce ilaçlama yapılırsa hasattan sonra tekrar ilaçlamaya gerek yoktur.          

Turunçgillerde Uçkurutan :Yeşil aksam ilaçlamaları Ekim,Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılır.            
Kabakgillerde Külleme :            
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.15 gün ara ile hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılır.            
            
KULLANIM ŞEKLİ:            
SELFOMİL 50 WP etiketindeki tavsiyelere göre kullanılmalıdır. Aynı sezonda sadece birilaçlamaya ihtiyaç gösteren hastalıklar dışında birden fazla ilaçlama yapılan hastalıklara karşı rezistanslığın meydana gelmesini geciktirmek veya mani olmak için aynı ilaçlama sezonunda sadece SELFOMİL 50 WP kullanmayınız. SELFOMİL 50 WP'yi tavsiye dozunda benzimidazollerden ayrı etki mekanizmasına sahip fungisitlerle karıştırın veya ikinci bir seçim olarak SELFOMİL 50 WP'yi bu tip fungisitlerle dönüşümlü kullanın. Şayet benzimidazollere karşı herhangi bir rezistanslık meydana gelmişse SELFOMİL 50 WP kullanmayın. Bitkilerin iyice ilaçlanması için yeter miktarda su kullanılmalı ve kaplama ilaçlama yapılmalıdır.            
            
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:            
SELFOMİL 50 WP kükürt, bordo bulamacı, bakır sülfat gibi alkali fungisitlerle karıştırılmamalıdır

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kabak0 - 00 - 014
Karpuz0 - 00 - 014
Kavun0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 014
Kiraz0 - 00 - 014
Kışlık buğday0 - 00 - 0-
Lahana0 - 00 - 014
Mercimek0 - 00 - 0-
Pirinç0 - 060 - 6021
Salatalık0 - 00 - 014
Turunçgiller0 - 00 - 014
Yazlık buğday0 - 00 - 0-
Şeker pancarı0 - 00 - 014