Sunalpha 5 ECRegistered until: 2021 M10 5
Safa Tarim - Insektisit
5662

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır.
İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir. İlacın zararlılara temasını sağlamak için yaprakların alt yüzleri de dahil olmak üzere ilacın bitkinin her tarafına iyi bir şekilde püskürtülmesi gerekir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen insektisit ve fungisitlerin çoğuyla karıştırılarak kullanılabilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 07
Mısır0 - 030 - 307
Pamuk0 - 030 - 307
Şeker pancarı0 - 030 - 307