Superpon CombiRegistered until: 2021 M04 7
Doğal Tarım - Fungisit
5472

Özellikler: Koruyucu etkili fungisittir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü bir miktar su ile ayrı bir kapta bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:
Kabakgiller: Koruyucu olarak veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Uygulama aralığı 7 günü geçmemelidir. Uygulamadan iyi sonuç alınabilmesi için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır. İklim şartlarına göre uygulamalara devam edilmeli ve resmen tavsiye edilmiş diğer ürünlerle dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.

Bağ: Sürgünler 25-30 cm olunca birinci, 15 gün ara ile ikinci ve üçüncü uygulamalar yapılmalıdır. İklim koşulları hastalığın seyrine uygun gidiyorsa uygulamalara devam edilir.

Karpuz: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak birer hafta aralarla uygulamalara devam edilir.

Soğan: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Marul: Hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak birer hafta aralarla uygulamalara devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
SUPERPON COMBI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M3 + 27 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek içinSUPERPON COMBI‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3 + 27 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 028
Kabak0 - 00 - 014
Karpuz0 - 00 - 014
Kavun0 - 00 - 014
Marul0 - 00 - 014
Salatalık0 - 00 - 014
Soğan0 - 00 - 07