Ager-tidsel
Cirsium arvense

En indtil 1,5 meter høj, ofte tvebo plante (dvs. med særskilte han- og hunplanter), som ofte er ret grenet, især foroven. Stænglen glat forneden, ofte noget filtet foroven, og uden bladvinger o.l. Stænglen er tæt besat med blade, som er fligede og tandede med torne i forlængelse af bladtænderne; de er glatte på oversiden og gråhvidt filtede på undersiden.

De hanlige kurve er kugleformede til kort ægformede; de hunlige kurve er mere aflangt ægformede. Rundt om kurvene sidder rødviolette, tornede svøbblade. Hanblomsterne har rudimentær griffel, hvis funktion er at skubbe blomstestøvet ud af støvknaprøret; de er røde. Hunblomsterne har almindelig griffel og golde støvknapper; farven er mere over i det lilla.