Almindelig gåsemad
Arabidopsis thaliana

En spinkel glat, blågrøn plante med grundstillet bladroset, hvide blomster og lange og tynde skulper på tynde, udspærrede stilke.

Grundbladedene er æg-lancetformede og helrande. Stængelbladene er ret smalt lancetformede og i reglen helrandede.

En overvintrende enårig (vinterannuel), der spirer om efteråret og blomstrer i det tidlige forår, og ret hurtigt visner hen efter frugtsætnignen.