Karate Zeon 5 CSReģistrācija iztecējusi
SYNGENTA - Insekticīds
0207

Pieskares un zarnu iedarbības insekticīds. Lieto kaitēkļu apkarošanai ziemas un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un vasaras miežu, auzu, cukurbiešu, ziemas un vasaras rapšu, zirņu
sējumos, lucernas sēklu laukos, āboliņa sēklu laukos, kartupeļu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu, Briseles kāpostu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, krāšņumaugu (rožu, krizantēmu, gerberu, prīmulu, liliju, petūniju, atraitnīšu) stādījumos, skuju un lapu koku kokaudzētavās un jaunaudzēs, noliktavās un to teritorijā, kā arī koksnes apstrādei krautuvēs.

Preparāta raksturojums
Lambda-cihalotrīnam iedarbības mehānisms ir līdzīgs kā citiem sintētiskiem piretroīdiem. Tas ir pieskares un zarnu insekticīds ar repelentām īpašībām pret ērcēm. Kaitēkļi pilnībā aiziet bojā vienas trīs stundu laikā. Preparātā Karate Zeon 5 CS darbīgā viela  ir ietverta elastīgā polimēra apvalkā, kas to pasargā no ultravioletajiem stariem. Mikrokapsulu suspensijai ir laba stabilitāte tarojumā un smidzinātāja tvertnē, tai pašā laikā, nonākot uz auga, tās viegli plīst. Mikrokapsulu veida insekticīds ir saudzīgāks tiem, kas strādā ar šo preparātu, un ievērojami saudzīgāks pret apkārtējo vidi. Apsmidzinātie augi  pret kaitēkļiem tiek aizsargāti divas trīs nedēļas.

Bites
Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.Vārdi “Vietās, kur bites aktīvi meklē barību” ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošo teritoriju barības ievākšanai.

Smidzināšanas tehnoloģija
Lai nodrošinātu efektivitāti, apstrādājamā virsma rūpīgi jāpārklāj ar darba šķidrumu. Smidzinātājs rūpīgi jākalibrē. Lieto sprauslas, kas dod vidēja vai smalka izmēra pilienus. Spiediens divas trīs atmosfēras. 

Tvertnes maisījumi
Karate Zeon 5CS drīkst sajaukt ar vairumu augu aizsardzības līdzekļu (fungicīdu, herbicīdu u.c.). Šaubu gadījumā konsultēties firmas  pārstāvniecībā.

Darba šķidruma patēriņš: 200–400 l/ha lauka kultūrām.

Darba šķidruma sagatavošana
Uzpilda smidzinātāja tvertni līdz pusei ar tīru ūdeni, pievieno nepieciešamo daudzumu preparāta, ieslēdz maisītāju, labi izmaisa un pievieno atlikušo ūdeni. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto dažu stundu laikā. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: divas reizes ziemas un vasaras rapšiem, ābelēm, bumbierēm, krāšņumaugiem; 1 reize – pārējiem kultūraugiem.

Nogaidīšanas laiks: kviešiem, rudziem, miežiem, auzām – 35 dienas; kartupeļiem, cukurbietēm, zirņiem, rapšiem, ābelēm, bumbierēm, plūmēm, ķiršiem, lucernas un āboliņa sēklu laukiem – 28 dienas; galviņkāpostiem, ziedkāpostiem, brokoļiem, Briseles kāpostiem – 14 dienas; noliktavām un noliktavu teritorijām – divas dienas.

Smidzināšanai piemēroti laika apstākļi
- Smidzināt var temperatūrā  no +5 °C un līdz +30 °C.
- Nesmidzināt, ja augi slapji vai  tuvāko divu stundu laikā gaidāms lietus.

Izmantošanas ierobežojumi
- Preparāts ir indīgs ūdenī mītošiem organismiem, tāpēc nedrīkst pieļaut tā iekļūšanu ūdenskrātuvēs. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.
- Pēc  dezinsekcijas ieiet un izmantot noliktavu telpas drīkst ne ātrāk kā pēc  72 stundām.

CropsBBCHReģistrētā normaPriekšnovākšanas intervāls
Briseles kāposts, rožkāposts0 - 00.15 - 0.1514
Bumbieres0 - 00.4 - 0.528
Cukurbietes0 - 00.15 - 0.1528
Galviņkāposti0 - 00.15 - 0.1514
Kartupeļi0 - 00.1 - 0.128
Lucerna0 - 00.15 - 0.1528
Plūmes0 - 00.4 - 0.428
Vasaras auzas0 - 00.15 - 0.235
Vasaras kvieši0 - 00.15 - 0.235
Vasaras mieži0 - 00.15 - 0.235
Vasaras rapsis0 - 00.1 - 0.1528
Vasaras tritikāle0 - 00.15 - 0.235
Ziedkāposti0 - 00.15 - 0.1514
Ziemas auzas0 - 00.15 - 0.235
Ziemas kvieši0 - 00.15 - 0.235
Ziemas mieži0 - 00.15 - 0.235
Ziemas rapsis0 - 00.1 - 0.1528
Ziemas rudzi0 - 00.15 - 0.235
Ziemas tritikāle0 - 00.15 - 0.235
Zirņi0 - 00.15 - 0.1528
Ābeles0 - 00.4 - 0.528
Āboliņš0 - 00.15 - 0.1528
Ķirši0 - 00.4 - 0.428