Звезденка обична
Stellaria media

Едногодишно растение високо 5 - 30 цм. Стеблото е разгрането, тенко и округло, полегнато со низок раст. Често расте по земја. Листовите се мали елиптични, околу 2 пати подолги одколку широки. Долните имаат петелка горните не. Цвета во текот на целата година. Цветовите се мали, бели звездасти. Плодот е чаура. Дава до 15000 семки. Се размнижува со семето и може да даде две генерации. Преносител на некој вируси и нематоди.