• Diseases

 • Pѓа на стеблото

  Pѓа на стеблото

  Puccinia hordei

 • Пепелница

  Пепелница

  Blumieria graminis

 • Мрежеста дамкавост на јачменот

  Мрежеста дамкавост на јачменот

  Pyrenophora teres

 • Фузариози

  Фузариози

  Fusarium spp.

 • Чадлива краставост

  Чадлива краставост

  Venturia inaegualis

 • Сиво гниење

  Сиво гниење

  Botritis cynerea

 • Сива дамкавост на лисјата на пченица

  Сива дамкавост на лисјата на пченица

  Septoria tritici

 • Пламеница на домати и компири

  Пламеница на домати и компири

  Phytophthora infenstans

 • Црна дамкавост

  Црна дамкавост

  Alternaria solani

 • Плеснатост на листови

  Плеснатост на листови

  Fulvia fulva

 • Пламеница на кромидот

  Пламеница на кромидот

  Peronospora destructor

 • Сушење на цветовите

  Сушење на цветовите

  Monilinia Laxa

 • Меурки кај сливата

  Меурки кај сливата

  Taphrina pruni Tul

 • Пламеница на сливата

  Пламеница на сливата

  Polystigma rubrum

 • Церкоспориоза

  Церкоспориоза

  Cercospora beticola

 • Дамкавост на лисјата кај јаготката

  Дамкавост на лисјата кај јаготката

  Mycosphaerella fragariae

 • Антракноза на јагодата

  Антракноза на јагодата

  Colletotrichum acutatum

 • Прашкаст мувла

  Прашкаст мувла

  Erysiphales

 • Сушење на ластарите кај капината

  Сушење на ластарите кај капината

  Didymella applanata

 • Црвено прегорување на листовите кај лозата

  Црвено прегорување на листовите кај лозата

  Pseudopeziza tracheiphila muller

 • Пепелница на виновата лоза

  Пепелница на виновата лоза

  Uncinula necator

 • Црно гниење

  Црно гниење

  Guignardia bidwellii

 • Пепелница на јаболка

  Пепелница на јаболка

  Podosphaera leucotricha

 • Рѓа

  Рѓа

  Solanum virus

 • Пламеница на краставицата

  Пламеница на краставицата

  Pseudoperenospora cubensis

 • Црна дамкавост на виновата лоза

  Црна дамкавост на виновата лоза

  Phomopsis viticola

 • Пепелница на домати

  Пепелница на домати

  Levreillula taurica

 • Црна дамкавост морков

  Црна дамкавост морков

  Alternaria dauci

 • Пламеница на винова лоза

  Пламеница на винова лоза

  Plasmopara viticola

 • дамкосување на листовите

  дамкосување на листовите

  Pseudopeziza spp.

 • Пламеница на тутунот

  Пламеница на тутунот

  Peronospora tabacina

 • Пепелница праска

  Пепелница праска

  Sphaerotheca pannosa var. persicae

 • Дамкавост на лисјата

  Дамкавост на лисјата

  Ramularia betae

 • Жолта рѓа кај пченицата

  Жолта рѓа кај пченицата

  Puccinia striformis

 • Жолта рѓа кај јачменот

  Жолта рѓа кај јачменот

  Puccinia striformis hordei

 • Обична

  Обична

  Tilletia tritici

 • Покриена гламница на јачменот

  Покриена гламница на јачменот

  Ustilago hordei

 • Сива дамкавост на лисјата

  Сива дамкавост на лисјата

  Mysocsphaerella graminicola

 • Кадравост на листовите

  Кадравост на листовите

  Taphrina deformans

 • Сипаница на вишната

  Сипаница на вишната

  Blumeriella jaapii

 • Црвена палеж

  Црвена палеж

  Pseudopeziza tracheiphila

 • Полегнување на расад

  Полегнување на расад

  Pythium spp.

 • Kинење на листовите во вид на ленти кај јачменот

  Kинење на листовите во вид на ленти кај јачменот

  Pyrenophora graminea

 • Правовидна гламница на јачменот

  Правовидна гламница на јачменот

  Ustilago nuda

 • Бело гниење кај маслодајната репка

  Бело гниење кај маслодајната репка

  Sclerotina sclerotiorum

 • Рѓа кај празот

  Рѓа кај празот

  Puccinia porri

 • Црна пегавост кај маслодајната репка

  Црна пегавост кај маслодајната репка

  Alternaria brassicae

 • Пламеница на пиперка

  Пламеница на пиперка

  Phytophtora capsici

 • Монилија на плод

  Монилија на плод

  Monilia fructigena