Corum

Произвођач
BASF
Регистрован до
2023-11-01
Матични број
321-01-2587/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
Primena:
Corum je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu soje. Corum se primenjuje dvokratno, i to: prvo tretiranje: Corum 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash , drugo tretiranje: Corum 0,9 L/ha + 1,0 L/ha Dash. Primenjuje se posle nicanja kada je soja u fazama od 1.-3. trolista (faze 12-14 BBCH skale). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazama od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja i to folijarno, svim tipovima traktorskih i leđnjih prskalica.
Količina vode : 200-400 l/ha.
Preparat Corum:
-dobro suzbija širokolisne korove (>90%): lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga obična (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium);
-zadovoljavajuće suzbija (75-90%): muhar (Setaria viridis);
-slabo suzbija (<75%): proso korovsko (Echinochloa crus-galli).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jedno tretiranje, ali podeljeno u tzv. split primenu, sa vremenskim razmakom od 14 dana izmedju njih.
Primena iz vazduhoplova: nije dozvoljena.
 
Napomena:
U toku primene sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade. U normalnim uslovima, nema fitotoksičnih efekata za soju. Ukoliko nastupe stresni uslovi, može doći do prolazne fitotoksičnosti, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva. Ako dođe do preoravanja posle primene preparata Corum, mogu se u toku iste godine sejati soja, pasulj i grasak. U normalnom plodoredu posle primene preparata Corum, mogu se sejati sledeci usevi, i to : soja, pasulj i grasak- bez ograničenja, ječam, pšenica,
ovas, raž, grašak, suncokret i duvan- posle 4 meseca, kukuruz, pamuk, krompir i pirinač- posle 9 meseci, uljana repica i šećerna repa- posle 12 meseci.
Регистрован за културеРатеBBCH
Soybeans0.9 l12 - 14