Detektor

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2319/2018-11
Линкови

DELOVANJE: Tribenuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Korovske biljke ga usvajaju folijarno i preko korena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprečavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna supstanca prouzrokuje inhibiciju amino kiselilna valin i izoleucin, a potom zaustavlja deobu ćelija i rast biljaka.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se može mešati sa drugim herbicidima na bazi 2,4 D (Monosan herbi), fluroksipir - meptila (Bonaca EC).

NAPOMENA: Ne sme se upotrebljavati na kraškim i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

 

Регистрован за културеРате
Winter wheat15 - 25 g
Spring wheat15 - 25 g