Ljutić njivski

Ranunculus arvensis

Kotiledoni ovalni, veliki, grubi, dugi 10-12 mm, sa zaobljenim vrhom, kratke peteljke. Listovi duboko podeljeni, sa uzanim, ravnim, vrhovima, dva ili tri puta presavijenim vrhovima. Prvi list podeljen na tri dela. Cvetovi sa 5 okruglih, žutih listića i 5 zelenih čašičnih listića. Svaka biljka obrazuje do 900 semenki. Optimalna temperatura klijanja je između 2 i 13°C.

Средства за заштиту биља