Mrtva kopriva obična

Lamium amplexicaule

Jednogodišnja, ponekad ozima biljka, visoka 5-30 cm. Koren kratak, ali razgranat. Stabljika četvorougaona, uspravna ili polegla, gola ili dlakava; obično se grana pri dnu. Donji listovi su okrugli, mali ali na dugim peteljkama, dok su gornji krupniji a sedeći. Ivica listova krupno testerasta. Bledocrveni (ili retko skoro beli, f. albiflorum) cvetovi su kružno grupisani; gornja usna cveta je cela, uspravno stojeća i štitasta, a donja trodelna, svetlija sa tamnijim obeležljima, mrljama. Cveta IV-X. Plodovi jajasti, crni, dugi oko 3 mm. Seme klija gotovo cele godine, u plitkom sloju zemljišta.
Raširen korov livada, peščara, oranica, suvih puteva, bašti i vinograda. Termofilna biljka, odgovaraju joj topliji klimatski uslovi, tako da je češća u suvim, peskovitim krajevima, a penje se sve do subalpskog pojasa. Stoka je izbegava, za nju je otrovna, inače ima i neke lekovote osobine. Dobra je pčelinja paša. 

Средства за заштиту биља