Dublon gold WG

Произвођач
Avgust
Регистрован до
2025-09-01
Матични број
321-01-638/2015-11
Линкови

Primena:

Dublon Gold WG je selektivni sistemični herbicid, kog biljke usvajaju lišćem i korenom. Inhibitor je sinteze biljnih aminokiselina acetohidroksiacid sintaze (AHAS). Pripada hemijskoj grupi sulfonilurea i koristi se:• u usevu kukuruza za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova, kao i nekih višegodišnjih širokolisnih korova pri količini primene od 50 – 70 g/ha (0,5 – 0,7 g na 100 m²) uz dodatak 0,1% okvašivača.

Pri količini primene od 50 g/ha + 0,1% okvašivača sredstvo za zaštitu bilja ispoljava dobru efikasnost (ef. >90%) u odnosu na:Jednogodišnje uskolisne korove:Panicum crus-galli – proso korovsko, Setaria glauca - muhar sivi, Sorghum halepense (s) - sirak divlji iz semena Jednogodišnje širokolisne korove:Anthemis arvensis - prstenak poljski, Amaranthus blitoides - štir bljutavi, Amaranthus retroexus - štir obični, Capsella bursa-pastoris - tarčužak obični, Chenopodium album - pepeljuga obična, Chenopodium hybridum - pepeljuga srcolisna, Hibiscus trionum - lubeničarka njivska, Lamium purpureum - mrtva kopriva crvena, Matricaria chamomilla - kamilica prava, Polygonum aviculare - dvornik ptičiji, Polygonum lapathifolium - dvornik veliki, Stachys annua - čistac jednogodišnji, Stellaria media - mišjakinja obična.

Primenjuje se folijrno, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), jednogodišnji travni korovi u fazi jednog lista do faze bokorenja, jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u fazi 3-5 listova (visine 10-15 cm).

Maksimalan broj tretiranja: Kukuruz – jednom, u toku godine, na istoj površini.

Radna karenca je do sušenja depozita.

Karenca je obezbeđena je vremenom primene.