Štir bljutavi

Amaranthus blitoides

Jednogodišnja, jednodoma, zeljasta biljka, sa jakim vretenastim korenom. Stablo je poleglo, dugačko 10-50 cm, bogato razgranato. Listovi su naizmenični, prosti, po obodu celi, ravni, sa dugim drškama. Cvetovi su jednopolni, zelenkasti, grupišu se u guste, zbijene grupe u pazuhu listova. Krupni primerci pokrivaju 2 kvadratna metra zemljišta. Plod je čaura. Cvetanje i oprašivanje: VII-X; anemofilija (vetrom), entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: VII-XI; anemohorija (vetrom), epizoohorija (na površini životinja), antropohorija (čovek).
Poreklom iz Severne Amerike (SAD-Meksiko), kod nas je u fazi odomaćenja. U Evropi se pojavio krajem XIX. i početkom XX. veka, u Karpatskoj kotlini i u Vojvodini 30.-tih godina prošlog veka. Širi se ka Zapadnoj, Srednjoj i Severnoj Evropi. Nastanjuje ruderalna staništa, vinograde, obradive površine sa monokulturama koje rastu pod agrikulturnim metodama malog intenziteta. Nalazimo ga mestimično pored puteva, u naseljima, povrtnjacima ali i u okopavinama, naročito posle skidanja kukuruza.

Средства за заштиту биља