Helion

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2024-05-25
Матични број
321-01-2258/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Način delovanja: 
Selektivni herbicid, usvaja se korenom, stablom i koleoptilom. Inhibrira biosintezu karotenoida u delu procesa u kome učestvuju enzimi fitoen desaturaze. 

Primena: 
Helion se koristi za tretiranje zemljišta, odmah posle setve suncokreta, odnosno sadnje krompira u količini 2-4 l/ha. 
Kod voća i vinove loze za zasade starosti do 3 godine u količini 1–3 l/ha, dok za zasade starosti preko 4 godine u količini od 4 l/ha. 
Utrošak vode je 200-400 l/ha.

Vreme primene: 
Tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Sunflowers2 - 4 l63
Potatoes2 - 4 l
Grapes1 - 4 l