Maza

Произвођач
Sharda
Регистрован до
2026-12-01
Матични број
321-01-1693/2020-11
Aktivni materijali
Линкови

MAZA je selektivni translokacioni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Apsorbuje se preko lista i korenom.

MAZA se primenjuje sa 0.1% okvašivača MAGIS

Preporučuje se primena herbicida MAZA u ranijim fazama rasta kukuruza u fazi od 2 do 3 lista, odnosno kada su korovi u ranijim fazama razvoja jer su tada osetljiviji na delovanje ovog preparata. Zbog produženog delovanja ovog herbicida preko zemljišta postiže se duži period delovanja na korove.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.25 l10 - 18