Jabukin smotavac
Cydia pomonella

Jabukin smotavac je dug oko 1 cm, sivkast sa svetlo smeđim prugama i tačkom na kraju krila bakarne boje. Raspon krila iznosi 1,4 do 2,2 cm. Šteta koju može da nanese jabukin smotava prouzrokuju larve dužine do 2 cm, koje prodiru do ljuske semena jabuke. Prilikom njihovog hranjenja preko mesta ulaza se izbacuje tamno, izmetom zamrljano tkivo jabuke (izmet gusenice).