Terbis

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2117/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE: 
Herbicid Terbis suštinski deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidnifilm koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova. Spada u grupu triazina.

SPEKTAR DELOVANJA: 
JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: proso korovsko (Echinochloa crus-galli ), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense ), livadarka iz semena (Poa spp .).
JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: Štir obični (Amaranthus retroflexus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), konica obična (Galinsoga parviflora ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), bokvica širokolisna (Plantago major ), gorušica (Sinapis arvensis ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), mišjakinja (Stelaria media ), veronika (Veronica spp .).

PREPORUKE I NAPOMENE: izrazita fleksibilnost u mešanju sa drugim herbicidima radi prošIrenja delovanja bilo da se radi o primeni po setvi, a pre nicanja ili po nicanju. Ne sme se primenjivati u uslovima povišene temperature >25°C. Na zemljištima sa nižim sadržajem humusa treba koristiti donje registrovane doze. Najbolje rezultate u suncokretu (pre-em tretman) pokazala je kombinacija Acetohlor 900 (1,5 l/ha) + Terbis (1,0 l/ha) + Girasolin (1,0 l/ha).

Регистрован за културеРате
Corn1.5 - 2.5 l
Sunflowers1.5 - 2.5 l