Tvister

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2026-04-10
Матични број
321-01-00365/2017-11
Aktivni materijali

Način delovanja:
Tvister se sastoji od dve aktivne materije sinergističkog delovanja. Mezotrion se od strane biljaka usvaja pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena, ako je neposredno posle primene pala obilna kiša, a terbutilazin takođe ima delovanje i preko listova i preko zemljišta tako da predstavljaju idealnog partnera jedno drugom. 
Mezotrion se kreće floemom i ksilemom kroz celu biljku, a aktivnost ispoljava preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanja biosinteze karotenoida. 
Terbutilazin deluje blokadom hilove reakcije, što ima za posledicu da osetljive biljke vrlo brzo postaju žute, zatim poprimaju braon boju i na kraju se suši cela biljka. 
Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana od tretiranja, a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i uginjavanje.

Primena:
  
Kod kukuruza u količini 2-2,3 l/ha, u fazi razvoja od trećeg do sedmog lista (faze 13-17 po BBCH skali). U odnosu na korovske vrste koje se nalaze u spektru delovanja, Tvister se primenjuje od klijanja do razvoja 6-8 listova.

Mogućnost mešanja:
Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Nikosav i svim drugim preparatima na bazi nikosulfurona.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn2 - 2.3 l13 - 17