Agrobase Turkey
Agrofarm Ester Registered until: 3 Haziran 2024
Agropharm - Herbicide
6954
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç az miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kalibrasyon
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Kullanma Şekli
Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10–20 litredir. Rüzgârlı, yağış beklenen havalarda veya günün sıcak saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapılan günlerde, hava sıcaklığının 10–12 0C ‘den düşük olmaması gereklidir. Püskürtme damlaları sürüklemeyi önlemek için büyük olmalıdır. Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır.
 
Fitotoksisite
Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
 
Karışabilirlik Durumu
Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.                                            
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
Effective
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 166
Preharvest Interval
-
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 166
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 166
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
125 - 166
Preharvest Interval
-
Effective
Adi papatya
Adi papatya
Anthemis spp ★★★
Anadolu şahteresi
Anadolu şahteresi
Fumaria crataegina ★★★
Arap baklasi
Arap baklasi
Vaccaria pyramidata ★★★
Ballıbaba
Ballıbaba
Lamium amplexicaule ★★★
Bit otu
Bit otu
Consolida anthoroidea ★★★
Boynuz otu
Boynuz otu
Cerastium arvense ★★★
Bülbül otu
Bülbül otu
Sisymbrium officinale ★★★
Çan çiçeği
Çan çiçeği
Campanula rapunculoides ★★★
Çırçır otu
Çırçır otu
Erophila verna ★★★
Çoban çantası
Çoban çantası
Capsella bursa-pastoris ★★★
Çoban değneği otu
Çoban değneği otu
Polygonum aviculare ★★★
Dön baba
Dön baba
Erodium cicutarium ★★★
Düğün çiçeği
Düğün çiçeği
Ranunculus arvensis ★★★
Fare kulağı
Fare kulağı
Anagallis arvensis ★★★
Gelincik
Gelincik
Papaver rhoeas ★★★
Gökbaş
Gökbaş
Centaurea depressa ★★★
Gönül hardali
Gönül hardali
Myagrum perfoliatum ★★★
Hakiki şahtere
Hakiki şahtere
Fumaria officinalis ★★★
Kan damlasıI
Kan damlasıI
Adonis flammea ★★★
Karamuk
Karamuk
Agrostemma githago ★★★
Kokulu sari yonca
Kokulu sari yonca
Melilotus officinalis ★★★
Konik nakil
Konik nakil
Silene conoidea ★★★
Köy göçüren
Köy göçüren
Cirsium arvense ★★★
Küçük pitrak
Küçük pitrak
Caucalis platycarpos ★★★
Kuş otu
Kuş otu
Phalaris spp. ★★★
Muhabbet çiçeği
Muhabbet çiçeği
Reseda lutea ★★★
Mürdümük
Mürdümük
Lathyrus spp ★★★
Pelemir
Pelemir
Cephalaria syriaca ★★★
Peygamber çiçeği
Peygamber çiçeği
Centaurea cyanus ★★★
Pıtrak
Pıtrak
Xanthium macrocarpus ★★★
Sariot
Sariot
Boreava orientalis ★★★
Sığır dili
Sığır dili
Anchusa azurea ★★★
Suriye turpu
Suriye turpu
Chorispora syriaca ★★★
Sütleğen
Sütleğen
Euphorbia spp ★★★
Tarla köpek papatyasi
Tarla köpek papatyasi
Anthemis arvensis ★★★
Tarla sarmaşiği
Tarla sarmaşiği
Convolvulus arvensis ★★★
Tarla yapışkan otu
Tarla yapışkan otu
Asperula arvensis ★★★
Taşkesen otu
Taşkesen otu
Buglossoides arvensis ★★★
Toplu iğne hardali
Toplu iğne hardali
Neslia paniculata ★★★
Trakya hardalı
Trakya hardalı
Neslia apiculata ★★★
Yabani çivit otu
Yabani çivit otu
Isatis tinctoria ★★★
Yabani ebegümeci
Yabani ebegümeci
Malva sylvestris ★★★
Yabani fiğ
Yabani fiğ
Vicia spp ★★★
Yabani hardal
Yabani hardal
Sinapis arvensis ★★★
Yabani marul
Yabani marul
Lactuca serriola ★★★
Yabani tere
Yabani tere
Cardaria draba ★★★
Yabani turp
Yabani turp
Raphanus raphanistrum ★★★
Yavşan otu
Yavşan otu
Veronica sp. ★★★
Yemlik
Yemlik
Tragopogon buphthalmoides ★★★
Zühre tarağı
Zühre tarağı
Scandix pecten-veneris ★★★