Doxin 100 ECRegistered until: 2021 M05 17
Doğal Tarım - Insektisit
5520

Özellikler: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Emici ve çiğneyici böceklerin geniş bir kısmını kontrol eder. Çok düşük dozlarda bile böceklerin sinir sistemini bozarak etki eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. 

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için, uygulamaya başlamadan önce kullanılan aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. 

DİRENÇ YÖNETİMİ:
DOXIN 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DOXIN 100 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir. 

ÇEVREYE ETKİSİ:
Arılara, balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

ANTİDOT:
Bitki koruma ürünü yutulmuş ise hastanın boğulmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalı ve ardından PHENOBARBITAL veya DIPHENYL HYDRANTOIN yada onların karışımı verilmelidir. Alerji durumlarında antihistaminikler verilmelidir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 07
Domates0 - 050 - 5014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Fındık0 - 040 - 4014
Kışlık arpa0 - 015 - 4514
Kışlık buğday0 - 015 - 4514
Mısır0 - 040 - 4014
Pamuk0 - 0200 - 20014
Yazlık arpa0 - 015 - 4514
Yazlık buğday0 - 015 - 4514
Zeytin0 - 00 - 014
Şeker pancarı0 - 015 - 5014