Ekoprid SC 350Registered until: 2021 M12 15
Ertar Kimya - Insektisit
8504

İLACIN UYGULAMAYAHAZIRLANMASI VE KULLANIM ŞEKLİ:
Yeşil Aksam ilaçlaması: ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştınlarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Kök Boğazı İlaçlaması:
Domateste Tel kurtlarına karşı; önce dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 mİ mahlül hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı bulunur. Belirlenen su miktan bir kap içersine konur ve 100 mİ ilaç konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 mİ gelecek şekilde can suyu şeklinde verilir.
Narenciye Yaprak Galeri Güvesine karşı; ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanlann kök boğazına dökülür. İlaçlamadan birgün sonra bahçe tekrarsulanmalıdır.
Damla Sulama İlaçlaması: Önce bitkilerin kök bölgelerini ıslatacak şekilde yaklaşık 5-6 dakika damlama sulama sistemi çalıştırılır. Daha sonra gerekli miktar ilaç (100 ml/da dozda) birtank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır. Budama yapılmış patlıcanda damla sulama ile ilaçlama için önce etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gerekli miktar ilaç (100 ml/da) gübre tankı içerisinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadardevam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yüksekderecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 014
Armut0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Pamuk0 - 035 - 8514
Patates0 - 00 - 014
Turunçgiller0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 014