Fendal 33 ECRegistered until: 2022 M12 6
Platin Agro - Herbisit
8938

FENDAL 33 EC, çeşitli kültür bitkilerindegeniş ve dar yapraklı yabancı otları kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Ekimöncesi toprağa karıştırma, çıkış öncesi ve çıkış sonrası kullanılabilir. FENDAL33 EC yabancı otları çimlenirken veya çimlenmeden hemen sonra kontrol eder.

ILACLARIN HAZIRLANMASI 
Gerekli miktardaki ilaç önce az miktar suile bir miktar su ile çözdükden sonra yarı yarıya su ile dolu ilaçlama tankınıniçine ilave ediniz ve tankı gerekli miktarda su ile doldurunuz. Karıştırıldıktansonra uygulama yapılır. Tatbikatsüresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat içingereklidir. FENDAL 33 EC yer aletleri ile dekara 20-50 lt su ile ve mümkünse1100'li yelpaze tipi meme ile atılmalıdır.

KULLANİM ŞEKLİ
En iyi sonuç FENDAL 33 EC ‘nin toprağakarıştırılarak uygulanması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadaryapılabilir. Tarla teseksiz ve iyi hazırlanmısş olmalıdır. İlaçlamadan sonraki 4gün içinde toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinliğinde, disk, rototiller veyatırmık ile yapılmalıdır. İlaçlamadan sonraki 4 gün içerisinde 10 mm yağışdüşerse toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir uygulama şeklide, ekimitakip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.

FENDAL 33 EC bu bitkilerde tohum ekimsonrası bitki çıkış öncesi (pre-emergence) olarak toprak yüzeyineuygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Patates'te, patates ve yabancıotların çıkışlarından önceki dönemde uygulanmalıdır. Mısırda FENDAL 33 ECkesinlikle toprağa karıştırılmaz ve kesinlikle şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi için ekilen mısır sahalarında kullanılmadan onceyetkili kişilere danışınız.
Soğanda çıkış öncesi (pre-emergence)kullanılabileceği gibi soğanın iki yapraklı döneminden sonra dakullanılabilir. Ancak otlar 1-2 yapraklı devresini geçmedenuygulanmalıdır. Domates fideleri ilaçlamaya takriben 2. ve 6. günler arasındadikilmelidir. Fide dikimi sırasında ilaçla bulaşık toprak tabakasının kökleretemas etmemesine dikkat edilmelidir.
Kurak şartlarda FENDAL 33 EC uygulamasınıtakip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

KARISABILIRLIK DURUMU
Başka ilaçlarla karıştırılarak uygulanmasıtavsiye edilmez

MÜNAVEBE BİTKİLERİ
FENDAL 33 EC ile ilaçlamadan 6 ay sonrasınakadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası rotasyona giremez.
Pamuk, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler herhangi bir nedenle ekilen kültürbitkisi bozulduğundan, toprak en az 15 cm derinliğinde işlenerekpatates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelyeekilebilir. Mısır, fasulye ve bezelye toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cmderinlikte ekilebilir.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Balıklara zehirlidir. Sulara bulaşmamasına dikkat ediniz.
Bal arılarına zehirsizdir.
Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyumalıdır.
Bir miktar toprak rutubeti ilacın etkisinin tam olması için gereklidir.
%10'dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolünde azalmaolabilir.
Yüzey sularının biriktiği yerlerde kullanılmamalıdır.
Hastalık kuraklık, aşırı ilaç uygulaması yetersiz toprak hazırlığı gibi nedenlerden ötürü zayıf ve stresli durumda olan bitkierde kullanılmamalıdır.
Çok yıllık yabancı otları kontrol etmez.
Ateşe yaklaştırmayınız.
Boşalan ilaç kaplarını başka bir amaçla tekrar kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
İlacın komşu kültüre sürüklenmesini önleyiniz. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (serin ve kuru) şartlar altındadepolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal vebiyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Ayçiçeği0 - 0500 - 500-
Domates0 - 0500 - 500-
Mısır0 - 0500 - 500-
Pamuk0 - 0500 - 500-
Patates0 - 0500 - 500-
Soğan0 - 0500 - 500-