OzaccRegistered until: 2023 M02 4
Platin Agro - Fungisit
9051

ÖZELLİKLERİ
Bağ, kabakgiller, domates (tarla), karpuz ve biberde (sera)kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungusittir. Doğal fungal metabolitlerolan strobulirin ve oudermansinlerin sentetik analoğudur.

ETKİ SEKLİ
Spor çimlenmesini ve misel gelişmesini önler.

Ilaclama zamanlari
Bağda mildiyö: Sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığıdevrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalamasıcaklıklar 30 0C oluncaya kadar devam edilmelidir.

ILACLARIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI
Bağda Külleme: 1.İlaçlama henüz sürgünler 25-30 cm uzunluğundayken, 2. İlaçlama çiçek taçyaprakları döküldüğünde, 3. Ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumudikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara sonverilmelidir.
Bağda Ölü Kol: 1.İlaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. İlaçlama 8-10 cm, 3. İlaçlama ise 25-30 cm boydaiken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içerisinde ilaçlama sayısı 4'ü geçmemeli,3'den fazla üst üste kullanılmamalıdır.
Kabakgillerde Yalancımildiyö ve Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğündeilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.
Domates (açıktayetiştirilen): Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğündeilaçlamalara başlanmalı 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.
Karpuz: Bitkilerüzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı vegerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.
Biber (sera):Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıve gerektiğinde ilaçlamalara 10-12 gün aralıklarla devam edilmelidir.Sebzelerde 1 sezon içerisinde yapılacakolan ilaçlama sayısı 4'den fazlaolmamalı; 2'den fazla üst üste kullanılmamalıdır.
Bitki Tahammülü:Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında OZACC İlacının bağ, kabakgiller, domates, karpuz ve biber üzerinde herhangi bir olumsuzetkisi yoktur.
İlaçlama aletininkalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğindeemin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için öncesadece su ile belirli alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan subelirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. Bitkininfenolojisine uygun olarak bir dekara kullanılacak su miktarı 40-100 lt'dir.
İlacın hazırlanmasıve uygulama tekniği: Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun vekarıştırıcı çalıştırın. Sonra, gerekli miktar ilacı depoya ilave edin vekarıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında dakarıştırıcı faal olmalıdır.

KARISABILIRLIK DURUMU
OZACC'nındomatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılartla karıştırılarakkullanılması önerilmez. Primiphos-methyl, Primicarb, Lambda-cyhalotrhrin veChlorothalonil ile karıştırılabilir.

KULLANICININ EMNIYETI
İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigarakullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir iseişi derhal bırakın. İlk yardım tedbirlerini alın. İş bittikten sonra koruyucuekipmanı iyice temizleyin, vücudun ilaca maruz kalan kısımlarını yıkayın sonragünlük elbiselerinizi giyin.
AMBALAJI AÇMADAN ÖNCEEMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ.

EMNIYET TEDBIRLERI
İlacı kullanırken sigara ve içecek içmeyiniz, hiçbir şeyyemeyiniz. Maske, koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız. Yeni ilaçlanansahada hayvan otlatılmamalı,buradan yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır.Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarının imhası esnasında sulama veya içmedekullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilaçla kirletmeyiniz. Evcilhayvanları ilaçlanmış sahadan uzak tutunuz. Yem ve gıda maddelerini ilaçlakirletmeyiniz.

ILACLAMA SIRASINDA TEDBIRLER
Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaçlama sırasında mümkünolduğunca ilaç ile temastan sakınınız. Sulandırılmış ilaç gözlerinizi vederinizi tahriş edebilir. Temas halinde gözünüzü ve derinizi hemen yıkayınız.İlaç elbisenize dökülmüş ise hemen değiştirip yıkayınız.

ILACLAMA SONRASI TEDBIRLER
Artan ilacı, tarım ilaçları için kabul edilen yerde, su kaynaklarından uzaktagömerek imha ediniz. Kullanılmayan ilaç karışımını kullanılmayan toprağadökerek elden çıkarınız (veya diğer yörel imha yöntemlerini uygulayınız).Ambalajları iyice boşaltınız. Tarım ilaçları için kabul edilen emin bir yerdeyakarak imha ediniz. Boş ambalajları başka bir gaye ile kullanmayınız.

DEPOLAMA SARTLARI
İlacı serin ve kuru yerde, ağzı sıkıca kapalı orijinalambalajında iyi havalanan yerde yem ve gıda maddelerinden uzakta çocuklarınerişemeyeceği bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlacı -10 0C'nin altında ve +350C'nin üzerindedepolamayınız.

DEPOLAMA OMRU
İlaç normal depolama şartları altında açılmamış orijinalambalajında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 021
Biber0 - 00 - 03
Domates0 - 00 - 03
Kabak0 - 00 - 03
Karpuz0 - 00 - 03
Kavun0 - 00 - 03
Salatalık0 - 00 - 03