Voliam Targo 063 SCRegistered until: 2024 M10 14
SYNGENTA - Insektisit
7250

Avermectin (abamectin) ve bisamide (chlorantraniliprole) gibi iki farklı etki şeklinin birleşimi olarak etki etmektedir. 
Chlorantraniliprole, bir ryanodine reseptör modülatörü olup bu hareketi ile düz ve çizgili kasların dahili depolarındaki kalsiyumun salınımını uyarır ki bu da kas zafiyetine neden olur. Chlorantraniliprole, yepyeni bir anthranilamide grubu insektisittir. 
Abamectin ise bir GABA (gamma amino butyric acid) agonistidir. GABA nın eklembacaklıların sinir uçlarındaki engelleyici zarlarda salınımını teşvik eder ve kas hücrelerinin tutucu bölgelere bağlanmasını artırır. Paralize olan zararlı sonunda ölür. Her ne kadar zararlının beslenmesi hemen dursa da ölüm 4 güne kadar sürebilir. Bu süre içinde konukçu bitki zarar görmez.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu Ilaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı, harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanmalıdır. Aletin memleri kontrol edilmeli düzgün çalışması sağlanmalıdır. ilacın uygulamaya hazırlanma şekli : Önce aletin deposu yarısına kadar suyla doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta bir ön karışım olarak suyla karıştırıldıktan sonra bu ön karışım ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Sonra, ilaçlama tankı ağız hizasına kadar suyla doldurulmalı ve ilaçlamaya geçilmelidir. Daima ihtiyaç kadar Haçlı su hazırlanmalıdır. 

KULLANIM ŞEKLI: 
Biber-Pamuk yaprak kurdu : Serada köşegenler yönünde yürüyerek 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Sürvey, serada 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyona görülmesi halinde ilaçlamalar yinelenmelidir. İlaçlama, larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir Bir sezonda Voliam Targo 063 SC bitki koruma ürününün 2 den fazla uygulanması.

Bağ-Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Bu amaçla her dölde eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan ergin sayısının tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, etkili sıcaklıklar toplamının 1.dölde 120 gün-derece (g.d.), 2. dölde 520 g.d., 3. dölde 1047 g.d. civarında olması, 1. dölde akşamüstü sıcaklıklarının (gün batımından 2 saat öncesi ve 3 saat sonrasına kadar en az iki gün 15° C ve üzerinde olup bu durumun ilerleyen günlerde de devam etmesi, yumurtadan çıkacak larvaların beslenmesine uygun olabilmesi için asmanın fenolojik gelişme devresinin 1. dölde çiçek-tomurcuk, 2. dölde koruk, 3. ve diğer döllerde ben düşme ile başlayan olgunlaşma devresinde olması gerekir. Bu kriterlerin bir arada olması durumunda çiçek-tomurcuk veya salkım taneleri üzerinde zararlının yumurtaları aranır.Bulunduğunda işaretlenerek ilk larva çıkışı tahmin edilir. Her dölde bir ilaçlama yapılır.Bir sezonda Voliam Targo 063 SC veya aynı etkili maddeye sahip bir başka ilacın toplam olarak ikiden fazla uygulanması önerilmez.

Bağ-İki Noktali Kırmızı Örümcek: bir yaprakta 5-8 adet zararlı görüldüğünde ilaçlama yapılır. İki noktalı kırmızı örümcek popülasyon yoğunluğu artmaya devam ediyorsa hasattan sonra bir uygulama daha yapılabilir.

Domates-Yeşilkurt (Tarla-Sera ) : Tarla veya seranın büyük-lüğüne göre 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkinin 5'nin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye geçilir.11açlamadan 10 gün sonra bitkiler kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk var ise ilaçlama tekrarlanır. 

Domates-Domates Güvesi (Tarla-Sera ): Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır.Tuzaklar haftada bir kontrol edilir.Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. ilaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir, gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

Domates-Yaprak Galeri Sineği (sera): Sayımlarda, küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edildiğinde ilaçlama yapılır. Bu ilaç ile domateste 1 sezonda 2' den fazla uygulama önerilmez. 
Elma-Elma içkurdu Elma içkurduna karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır.Elma iç kurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvalan meyve içine girmeden önce kontrol etmektir.Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlannın belirlenmesi çok önemlidir. 

Elma-Elma yaprakbükeni: Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına ortalama olarak 5 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5 'i geçince ilaçlama yapılr. Bir ilaçlama yeterlidir.Gerektiğinde birinci ilaçlamadan 15-20 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılabilir. Bu ilaç ile elmada 1 sezonda 2' den fazla uygulama önerilmez. 

KISITLAMA VE UYARILAR: Voliam Targo 063 SC, etki şekli itibariyle anthracitic diamide sınıfından bir kimyasal olup Chlorantraniliprole içermektedir. Yüksek derecede duyarlılık azalışı veya dayanıklılık potensiyeli olan zararlı türlerinin bu ilaç grubuna duyarlılığının sürdürülebilirliğini sağlamak için:
Bu ilacı, bir uygulama programı içinde kullanınız ve aynı etki mekanizmasına sahip ilaçlar ile ardışık olarak kullanmaktan kaçınınız. Anthracitic diamide kimyasal grubu insektisitlerini takiben, farklı etki mekanizmasına sahip diğer bitki koruma ürünlerini dönüşümli:ı olarak kullanınız. Bir üretim sezonu içinde bu grup bitki koruma ürünlerini, toplam uygulamaların % 50 sinden fazla kullanmamaya özen gösteriniz. Zirai mücadele programlarına IPM tekniklerinin dahil edilmesini sağlayınız. Sezon içinde biyolojik etkinlikte olası azalmaları izleyiniz DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Voliam Targo 063 SC isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına gore GRUP 28 ve 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Ayni etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Voliam Targo 063 SC 'nin ayni üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip ( GRUP 28 ve 6 harici ) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARISABİLIRLİK DURUMU: Voliam Targo 063 SC bilinen birçok insektisit ve fungisit ile karışabilir. Bununla beraber, geniş uygulamalardan önce uygulayıcı sorumluluğunda fiziksel karışım testi önerilir. 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 03
Biber0 - 00 - 01
Domates0 - 080 - 903
Elma ağacı0 - 00 - 014