Kuş yemi
Phalaris brachystachys
Yem kanyaşı, kamışsı kuş yemi
Bitki Özellikleri Bataklıklarda yetişen çok yıllık, sürünücü rizomlu, 60-150 cm boyunda buğdaygil. Yaprak kınları şişkin değil, yaprak ayası 5-18 mm eninde. Başaklar 8-18 cm boyunda, başakçıklar kısa saplı. Yegane kanatsız kavuzlu Phalaris türü. Kullanım Olanakları Çayırlıklarda baskın olarak bulunan önemli yem bitkisi. Daneleri kuşlar tarafından toplandığı gibi, biçme ve silaja uygundur. Türün Yayılışı Türkiye’nin her bölgesinde 0-2700 m’ler arasındaki bataklıklarda, dere ve göl kenarlarında topluluklar oluşturmaktadır. Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Seylan, Kuzey Amerika.