TrivkoZarejestrowany do: 2025 M12 11
SYNGENTA - Herbicyd
R-208/2015

OPIS DZIAŁANIA
Trivko jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butylowy została zaklasyfikowana do grupy A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Trivko jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Trivko na perz może ulec obniżeniu. Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Trivko (np.: w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej, niż po 2 miesiącach od zastosowania środka Trivko, gdy zastosowano dawkę 2,0-3,0 l/ha i nie wcześniej niż po 2 tygodniach, jeżeli zastosowano dawki do 1,5 l/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Strategia zarządzania odpornością:
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ACC-azy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin
Stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów.
Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów.
Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.
Stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania.
Stosuj mieszanki herbicydu z grupy ACC-azy z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania.
Stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów.
Stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej.
Informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.
Wcelu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.

Herbicydy, których nie wolno mieszać ze środkiem Trivko stosować w zalecanych dawkach i terminach, ale na co najmniej 7 dni przed lub w 7 dni po zastosowaniu Trivko.

Środka nie stosować: − podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
Gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz.
Nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.
Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby przez okres jednego miesiąca.
Po zastosowaniu środka w burakach przerywkę można wykonać nie wcześniej, niż po upływie 2 tygodni od zabiegu.
Przed zastosowaniem środka w produkcji nasiennej zaleca się wcześniejsze wykonanie indywidualnych testów tolerancji, aby wykluczyć ryzyko uszkodzeń materiału hodowlanego.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

UprawyBBCHRejestracja normyKarencji interwał
Agrest11 - 900.75 - 390
Apine, chmiel90 - 920.75 - 330
Apine, chmiel11 - 500.75 - 330
Białe porzeczki11 - 900.75 - 390
Boćwina13 - 130.375 - 1.542
Brukiew14 - 140.75 - 249
Brzoskwinie11 - 900.75 - 328
Burak pastewny12 - 350.75 - 356
Buraki cukrowe12 - 350.2 - 356
Buraki czerwone12 - 120.75 - 249
Cebule9 - 180.75 - 342
Chrzan12 - 180.75 - 249
Cykoria12 - 160.375 - 1.556
Czarne porzeczki11 - 900.75 - 390
Czarnica11 - 900.75 - 390
Czereśnia11 - 900.75 - 328
Czerwone porzeczki11 - 900.75 - 390
Czosnek11 - 160.75 - 328
Fasola12 - 500.75 - 390
Groszek12 - 500.75 - 390
Gruszki11 - 900.75 - 328
Gryka12 - 500.75 - 390
Jarmuż lacinato, czarna kapusta13 - 130.375 - 1.542
Jeżyny11 - 900.75 - 345
Karczochy14 - 180.5 - 242
Koper włoski14 - 180.375 - 1.549
Len50 - 500.75 - 390
Mak13 - 500.75 - 390
Maliny11 - 900.75 - 345
Marchew12 - 120.75 - 249
Morela11 - 900.75 - 328
Orzechy Laskowe11 - 900.75 - 321
Orzechy włoskie11 - 900.75 - 321
Pasternak12 - 120.75 - 249
Pietruszka12 - 120.375 - 1.542
Pietruszka12 - 120.75 - 249
Pigwa11 - 900.75 - 328
Por11 - 190.75 - 342
Rabarbar0 - 00.375 - 1.549
Rzepa14 - 140.75 - 249
Rzepak jary50 - 500.75 - 390
Rzepak ozimy12 - 500.2 - 390
Rzodkiewki12 - 120.75 - 249
Salsefia12 - 120.75 - 249
Sałata12 - 160.375 - 1.542
sałatka ,,Radicchio"12 - 160.375 - 1.542
Seler14 - 160.375 - 349
Siemię lniane50 - 500.75 - 390
Soja12 - 500.75 - 390
Szalotka12 - 180.75 - 328
Szczypiorek12 - 180.375 - 1.542
Szparag8 - 90.375 - 3180
Szpinak13 - 130.375 - 1.542
Słonecznik12 - 160.75 - 390
Truskawki11 - 900.75 - 342
Winogron11 - 900.75 - 328
Wiśnia11 - 900.75 - 328
Ziemniaki12 - 400.5 - 290
Zioła0 - 00.375 - 249
Łubin12 - 140.75 - 390
Łubin30 - 500.75 - 390
Śliwki11 - 900.75 - 328
Żurawina11 - 900.75 - 390