Apsolut

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Aktivni materijali

SPEKTAR DELOVAJA:
Namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korovskih vrsta.

SPEKTAR DELOVANJA:
U KOLIČINI OD 3 l/ha DOBRO DELUJE (>90%) NA: 
Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Bilderdykia convolvus, Brunella vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium ybridum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Kickxia elatine, Kickxia spuria, Lactuca viminea, Linaria angustifolia, Linaria vulgaris, Plantago major, Poligonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Scrophularia nodosa, Setaria glauca, Setaria viridis, Silena alba, Solanum nigrum, Sonchus asper, Shorghum halepense (r), Sorghum halepense (s), Stachys annua, Verbena officinalis. Zadovoljavajuće deluje (75-90%) nа: Galeopsis tetrahit
U KOLIČINI OD 6 l/ha DOBRO DELUJE (>90%) NA: 
Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Bilderdykia convolvus, Brunella vulgaris, Capsella bursa-pastoris,Cardus acanthioides, Chenopodium album, Ch. hybridum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Kickxia elatine, Kickxia spuria, Lactuca viminea, Linaria angustifolia, Linaria vulgaris, Mentha longifolia, Plantago major, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Scrophularia nodosa, Setaria glauca, Setaria viridis, Silena alba, Solanum nigrum, Sonchus asper, Sorghum halepense (r), Sorghum halepense (s), Stachys annuai, Verbena officinalis.

Zadovoljavajuće deluje (75-90%) na: Convolvus arvensis, Erigeron canadensis i Rubus ceasuis.
U KOLIČINI OD 10 l/ha DOBRO DELUJE (>90%) NA: 
Abutilon theophrasti, Amaranthus retroflexus, Atriplex patula, Bilderdykia convolvus, Brunella vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Cardus acanthioides, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Cirsium arvense, Convolvus arvensis, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Erigeron canadensis, Galeopsis tetrahit, Kickxia elatine, Kickxia spuria, Lactuca viminea, Linaria angustifolia, Linaria vulgaris, Mentha longifolia, Plantago major, Poligonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Rubus cerasus, Scrophularia nodosa, Setaria glauca, Setaria viridis, Silena alba, Solanum nigrum, Sonchus asper

PREPORUKE I NAPOMENA:
Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjom količinom vode. Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većom količinom vode. Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana od dana primene. Utrošak vode: 200-400 l/ha, odnosno 2-4 litra vode na 100 m2.

Регистрован за културеРате
Glyphosate who kills all plants3 - 10 l