Divlja loboda

Atriplex patula

Jednogodišnja biljka visine 30-100 cm. Stablo uspravno, gusto razgranato; kod mladih biljaka je baršunasto maljavo, kasnije ogoli. Donje grane stoje naspramno, listovi na njima su kopljasti. Gornji listovi su trouglasto-srcoliki, s obe strane ravnomerno tamnozeleni. Mlade biljke imaju listove pokrivene mehurastim dlakama, što im daje pepeljast izgled. Cvast je u obliku duge grozdaste metlice. Termofilna biljka koja cveta relativno kasno, VII-IX. Plod je pljosnat, bubrežast oraščić, iz kojeg se zrelo seme osipa, dormantno je i klija sledeće sezone.
Sve do viših nadmorskih visina nastanjuje sva mesta bogata azotom, izrazito je nitrofilna. Kao korov se zbog toga javlja na đubrenim mestima, na kompostištima, u povrću, na smetlištima na rubovima naselja. Od stoke naročito svinje rado jedu mlade biljke, ali stare izbegavaju zbog neugodnog mirisa.

Средства за заштиту биља