Belvedere Forte 400

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-2448/2013-11
Линкови
Селективни системични хербицид за сузбијање широколисних и усколисних корова у усеву шећерне репе.
 
1) Прво третирање треба извршити после ницања усева када је шећерна репа у фази 2-3 развијена листа (фазе 12-13 ВВСН скале), а већина корова у фази 2-4 развијена листа у количини:
a) самостално Belvedere Forte 400 SC: 1 l/ha (10 ml на 100 m2) или
б) у комбинацији Belvedere Forte 400 SC+Goltix Gold: 1+2 l/ha (10+20 ml на 100 m2).
2) Друго третирање извршити 7-10 дана после првог третирања, када је већина корова у фази 2 развијена листа у количини:
a) самостално Belvedere Forte 400 SC: 1 l/ha (10 ml на 100 m2) или
б) у комбинацији Belvedere Forte 400 SC+Goltix Gold: 1+2 l/ha (10+20 ml на 100 m2).
Примењује се фолијарно прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2). 
 
Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets1 l12 - 13