Serbia

Bentamark 480 SL

registered_until: June 15, 2028
Agromarket - herbicide

DELOVANJE:
Kontaktni herbicid koga usvaja zelena masa pri čemu je slabo pokretan te je nužno da masa bude dobro pokrivena preparatom. Inhibira proces fotosinteze.

SPEKTAR DELOVANJA
-JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broćika-lepuša (Galium aparinae), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica njivska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).
-VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: maslačak (Taraxacum officinale).

PREPORUKE I NAPOMENE: odličnim se pokazao u usevu soje u kombinaciji sa herbicidom Dynox u split aplikaciji Dynox (50 g/ha) + Bentamark (1,5 l/ha). Može biti fitotoksičan u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Ne tretirati na temperaturama preko 25°C zbog mogućih ožegotina na lisnoj masi. Ukoliko dođe do preoravanja ili privremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.

 

 
Efektivno
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63
crops
Soybeans
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63