Casper 55 WG

Произвођач
SYNGENTA
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-54/2014-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:
Casper 55 WG je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova kao što su ambrozija (A. artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium spp.), dvornik (Polygonum spp.), pomoćnica (S. nigrum), boca (X. strumarium), lipica (A. theophrasti), tatula (D. stramonium) i drugih koji se primenjuje u kukuruzu, merkantilnom i silažnom, kada kukuruz ima 3-5 listova, a korovi su u fazi od nicanja do 2-6 listova, u količini od 0,25-0,3 kg/ha, odnosno 2,5-3 g na 100 m2, uz dodatak okvašivača Atplus 463 u količini od 0,25%. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha.

Način delovanja:
Prosulfuron je herbicidna materija iz grupe sulfonil urea koja ima širok Spektar delovanja na jednogodišnje i neke višegodišnje širokolisne korove. Dikamba je dugo godina korišćen i dokazan herbicid izrazito translokatornog delovanja koji suzbija širok spektar širokolisnih višegodišnjih korova. Obe aktivne materije utiču na ćelijsku deobu, zaustavljaju rast i razvoj, uzrokuju promenu boje korova i na kraju, nakon 2-3 nedelje, dovode do potpunog propadanja korova. Visoka efikasnost u suzbijanju korova postiže se folijarnom primenom, dok ostatak prosulfurona koji dospe na površinu zemljišta obezbeđuje produženo delovanje tj. sprečava nicanje i dalji razvoj korova. Na ovaj način se produžava vreme delovanja ovog herbicida.

Preporuka za primenu:
Casper 55 WG se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu, usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično); u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Ovaj herbicid se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
Casper 55 WG je bezbedan za gajenu biljku ako se primenjuje u preporučenoj količini i navedenoj razvojnoj fazi useva. Prilikom primena sprečiti zanošenje preparata na susedne useve/zasade. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva nakon primena herbicida Casper 55 WG, do perioda od 4 meseca može se sejati samo kukuruz.
U proleće naredne godine ne sejati šećernu repu, a u slučaju jače suše izbegavati setvu suncokreta. Pre setve narednog useva obavezno je duboko oranje na 20 cm.
Preparat se može mešati sa drugim herbicidima za primenu u kukuruzu, posle setve a pre nicanja ili nakon nicanja, na bazi atrazina, bromoksinila, nikosulfurona, rimslfurona, triasufurona, 2,4 D, MCPA, mekopropa, triklopira i duflufenzopira.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Corn0.25 - 0.3 kg14