Serbia

Dinamit

registration_data_unavailable
Galenika - herbicide

DELOVANJE:
Dinamit je neselektivni kontaktni herbicid koji sadrži aktvinu materiju glufosinatamonijum. Svoje delovanje ispoljava preko inhibicije glutamin sintetaze i ometanje procesa fotosinteze. Biljke ga usvajaju svim zeljastim delovima, a svoje delovanje ispoljava nakon nekoliko dana u vidu potpune nekroze i sušenja nadzemnih delova biljaka.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ako se koristi kao totalni herbicid, nije ga potrebno mešati sa drugim preparatima. PRIMENA I NAPOMENE: Desikacijom soje se postiže ujednačeno sazrevanje zrna u mahuni, ubrzava zrenje i uništavaju se korovi koji otežavaju žetvu. Dinamit obezbeđuje brzo desikaciju i primenjuje se kada soja odbaci preko 30 % listova,( a nakon 5-7 dana ostvaruje uslove za početak žetve).

 

Efektivno
crops
Raspberries
BBCH
40 - 97
Registracioni obrazac
3 - 5
Period pre žetve
21
crops
Soybeans
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2.5 - 3.5
Period pre žetve
-