Serbia

Divlja salata

Lactuca serriola

Prezimljujuća jednogodišnja ili dvogodišnja, 30-150 cm visoka. Koren vretenast. Stabljika beličasta, često crveno poprskana, gola ili u donjem delu sa bodljama. Listovi kruti, na naličju po glavnom nervu sa bodljama, perasto režnjeviti, pri osnovi strelasti i opkoljavaju. Grančice cvasti sa strelastim, ljuspastim listićima, po celoj dužini sa glavicama. Cvetovi svetložuti, osušeni plavkasti. Plod crnkasta ahenija, nešto hrapava. Cvetanje: VII-IX.
Stanište: Pored puteva, pored pruga, oranice, vinogradi, sunčane padine, stenovita i žbunasta mesta, proređene svetle šume. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Sibir do Altaja i Himalaja, Kavkaz, Persija, Mesopotamija, Sirija, Arabija, severna Afrika od Etiopije do Kanarskih ostrva. Unesena u Severnu Ameriku. 

pesticides
Basagran
intensity: ★★★
Biathlon 4D
intensity: ★★★
Cunami
intensity: ★★★
Devrinol 45 F
intensity: ★★★
Diqua Top
intensity: ★★★
Futur
intensity: ★★★
Metmark
intensity: ★★★
Pretendo
intensity: ★★★
Chicara Duo
intensity: ★★
Mistral
intensity: ★★
Passat
intensity: ★★
Pulsar 40
intensity: ★★
Affinity plus
intensity: g_not_available_label
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dinamit
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Flazas
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemolin 450 SC
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lancelot 450 WG
intensity: g_not_available_label
Lancelot super
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Pallas 75 WG
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Resent 25 EC
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Skaut
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Tandus power
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Velton WG
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label