Divlja salata

Lactuca serriola

Prezimljujuća jednogodišnja ili dvogodišnja, 30-150 cm visoka. Koren vretenast. Stabljika beličasta, često crveno poprskana, gola ili u donjem delu sa bodljama. Listovi kruti, na naličju po glavnom nervu sa bodljama, perasto režnjeviti, pri osnovi strelasti i opkoljavaju. Grančice cvasti sa strelastim, ljuspastim listićima, po celoj dužini sa glavicama. Cvetovi svetložuti, osušeni plavkasti. Plod crnkasta ahenija, nešto hrapava. Cvetanje: VII-IX.
Stanište: Pored puteva, pored pruga, oranice, vinogradi, sunčane padine, stenovita i žbunasta mesta, proređene svetle šume. Opšte rasprostranjenje: Evropa, Sibir do Altaja i Himalaja, Kavkaz, Persija, Mesopotamija, Sirija, Arabija, severna Afrika od Etiopije do Kanarskih ostrva. Unesena u Severnu Ameriku. 

Средства за заштиту биља