Kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

Jednogodišnja do dvogodišnja biljka, 10-120 cm visoka, sa tankim vretenastim korenom. Stabljika sa mnogo listova, uspravna. Listovi lancetasti do linearno lancetasti. Glavice male, 3-5 mm u prečniku, mnoge u terminalnoj, izduženoj, jako granatoj, metličastoj cvasti. Središni cvetovi žućkastobeli, cevasti, dvopolni. Obodni cvetovi, ženski, beli ili ružičasti. Plod 1 mm dugačak. Cvetanje: VI-X. Stanište: Poreklom je iz Severne Amerike. Sada je rasprostranjena kao neofita skoro po celom svetu-kosmopolit. Prenesena u Evropu već u 17 veku. Odomaćena vrsta. U Srbiji se javlja pored puteva, pruga, po obroncima i padinama nasipa, na ivici kukuruzišta, po oranicama.

Средства за заштиту биља