Serbia

Kanadska hudoletnica

Conyza canadensis

Jednogodišnja do dvogodišnja biljka, 10-120 cm visoka, sa tankim vretenastim korenom. Stabljika sa mnogo listova, uspravna. Listovi lancetasti do linearno lancetasti. Glavice male, 3-5 mm u prečniku, mnoge u terminalnoj, izduženoj, jako granatoj, metličastoj cvasti. Središni cvetovi žućkastobeli, cevasti, dvopolni. Obodni cvetovi, ženski, beli ili ružičasti. Plod 1 mm dugačak. Cvetanje: VI-X. Stanište: Poreklom je iz Severne Amerike. Sada je rasprostranjena kao neofita skoro po celom svetu-kosmopolit. Prenesena u Evropu već u 17 veku. Odomaćena vrsta. U Srbiji se javlja pored puteva, pruga, po obroncima i padinama nasipa, na ivici kukuruzišta, po oranicama.

pesticides
Azin
intensity: g_not_available_label
Baptiste
intensity: g_not_available_label
Basico 480 SL
intensity: g_not_available_label
Basta 15
intensity: g_not_available_label
Bevekor
intensity: g_not_available_label
Boom efekt
intensity: g_not_available_label
Boss 300 SL
intensity: g_not_available_label
Butisan S
intensity: g_not_available_label
Clinic TF
intensity: g_not_available_label
Cornisto
intensity: g_not_available_label
Cosmic 36
intensity: g_not_available_label
Dinamit
intensity: g_not_available_label
Duga OD
intensity: g_not_available_label
Habit 25 OD
intensity: g_not_available_label
Hemoklop 100 SL
intensity: g_not_available_label
Hemomitron SC
intensity: g_not_available_label
Ikarus WG
intensity: g_not_available_label
Inferno
intensity: g_not_available_label
Innovate/Milagro
intensity: g_not_available_label
Kideka
intensity: g_not_available_label
Koban 600
intensity: g_not_available_label
Lentemul max
intensity: g_not_available_label
Metriks
intensity: g_not_available_label
Mezatron
intensity: g_not_available_label
Mezokor
intensity: g_not_available_label
Pinazon 480 SL
intensity: g_not_available_label
Radivan
intensity: g_not_available_label
Rimex extra
intensity: g_not_available_label
Sablja
intensity: g_not_available_label
Slopar extra
intensity: g_not_available_label
Sprinter 25 EC
intensity: g_not_available_label
Trawell
intensity: g_not_available_label
Tribute 70 DF
intensity: g_not_available_label
Vazal
intensity: g_not_available_label
Vertesam 70 WG
intensity: g_not_available_label