Galolin Mono

Произвођач
Galenika
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-2095/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Galolin mono je selektivni, sistemični herbicid koji sadrži aktivnu materiju linuron iz hemijske grupe urea. Korovi ga usvajaju tokom nicanja iz površinskog sloja zemljišta u kojem je herbicid deponovan tokom aplikacije. Svoje delovanje ispoljava inhibicijom procesa fotosinteze i sprečavanjem stvaranja energetskih jedinjenja neophodnih za rast i razvoj korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Može se mešati sa preparatima Basar ili Zanat. 

PRIMENA I NAPOMENE:
Na lakšim i propustnijim zemljištima treba primenjivati niže propisane doze preparata. Ne preporučuje se primena na slabo humusnim (<1 % humusa) i jako humusnim zemljištima (>5 % humusa). U uslovima dugotrajnih i obilnih padavina nakon primene preparata u usevima suncokreta, mrkve i kukuruza, zbog dospevanja u zonu korenovog sistema može izazvati fitotoksičnost (zastoj u porastu i hlorozu listova). U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Corn2.5 - 3 l0
Soybeans2 - 2.5 l0
Sunflowers2 - 2.5 l0
Carrots1.5 - 2 l13 - 1470
Onions1.2 - 1.8 l0
Potatoes1.5 - 2 l0