Dimnjača obična

Fumaria officinalis

Jednogodišnja odn. prezimna semenska korovska biljka, klija u proleće i jesen sa neprijatnim, lako narkotičkim mirisom. Najviše joj pogoduje rastresito tlo od peska ili ilovače, bogato hranljivim materijama (povoljni uslovi tla). Mala konkurentnost.
Žitarice, uljana repica, repa, kukuruz, mahunarke, krompir
Kotiledoni sa plavičastom glazurom odn. stabljika crvenkaste do svetlosmeđe boje. Prvi listovi podeljeni u vidu šake, kasnije dvostruko do trostruko izdeljeni, sa uzanim vrhom. Semenke su u tlu preko 11 godina sposobne za klijanje. Optimalna temperatura klijanja oko 7°C.

Средства за заштиту биља