Goltix Gold

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
2023-08-20
Матични број
321-01-673/2014-11
Aktivni materijali
Линкови
Селективни системични хербицид за сузбијање корова у усеву шећерне репе.
 
Примена:
Goltix Gold је селективни системични хербицид намењен за сузбијање широколисних и неких усколисних корова у усеву шећерне репе у комбинацији са средствима за заштиту биља Belvedere 320 SC и Belvedere Forte 400 SC. Примењује се двократно после ницања усева и корова:
1) Прво третирање треба извршити после ницања усева када је шећерна репа у фази 2 развијена листа (фазa 12 ВВСН скале), а већина корова у фази 2-4 развијена листа у количини:
a) 2 l/ha Goltix Gold + 1,5 l/ha Belvedere 320 SC (20 ml + 15 ml на 100 m2)
б) 2 l/ha Goltix Gold + 1 l/ha Belvedere Forte 400 SC (20 ml + 10 ml на 100 m2)
2) Друго третирање извршити 15 дана после првог третирања, када је већина корова у фази 2 развијена листа у количини:
a) 2 l/ha Goltix Gold + 1,5 l/ha Belvedere 320 SC (20 ml + 15 ml на 100 m2)
б) 2 l/ha Goltix Gold + 1 l/ha Belvedere Forte 400 SC (20 ml + 10 ml на 100 m2)
Примењује се тракторским прскалицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2).  
 
 
Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets2 l12