Kvazar

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2025-07-20
Матични број
321-01-812/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Kvazar je selektivni translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju imazamoks. Nakon aplikacije usvaja se folijarno, ali i preko korena i translocira se do nadzemnih delova korova. Dovodi do inhibicije enzima acetolaktat sintetaze što za krajnju posledicu ima zaustavljanje sinteze aminokiselina i do uginjavanja korovskih biljaka.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

PRIMENA I NAPOMENE:
Kada se primeni prema uputstvu proizvođača (preporučene količne i faza razvoja useva) preparat nije fitotoksičan za biljke soje. U usevu suncokreta (otpornog na imidazolinone) preparat može izazvati slabe fitotoksične efekte u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu (10-20%), ako se primeni kada je usev pod stresom ( sušni uslovi ili uslovi koji utiču na usporen matabolizam biljaka), ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos. Prilikom primene treba spečiti zanošenje preparata na susedne useve, posebno na lisnato povrće i šećernu repu. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Soybeans1 - 1.2 l11 - 1335
Sunflowers1 - 1.2 l5 - 15