Lentemul D

Произвођач
NUFARM
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2676/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Apsorbuje se korenom i povećava biosintezu i proizvodnju etilena; izaziva nekontrolisanu deobu ćelija i tako oštećuje vaskularna tkiva. Sintetički AUKSIN.

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):O/3.

LENTEMUL D je selektivni, sistemični, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih  širokolisnih  korova. Primenjuje se u usevima kukuruza i pšenice, u količini 0,75 – 1,0 l/ha (7,5 – 10 ml na 100 m2), posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 3-5 listova (faze 13-15 BBCH-skale), a pšenica u fazi od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (faze 25-30 BBCH-skale) a kada su korovi u fazi 2-8 listova.

Utrošak vode:200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m2), zavisno od tipa rasprskivača-dizni na uređajima za primenu.

Način primene: Folijarno, sa zemlje, traktorskim i leđnim prskalicama.

Tretiranje iz vazduhoplova: Dozvoljeno pod sledećim uslovima:

      1. Površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 700 m od zasada voća, vinove loze i šuma, 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 300 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera, izvorišta voda),
      2. Brzina vetra ne sme prelaziti 2 m/s;
      3. Rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.

Napomene:

Ne sme se koristiti u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa;

Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno vlažnom vremenu, kada su dnevne temperature između 5-25○C i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva;

- Na tretiranim površinama najmanje 28 dana od dana primene ne koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu stoke i sprečiti pristup domaćim životinjama;

Mehanizam i način delovanja a.m.: Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom, a u manjoj meri i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme se primenjivati u usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa.
- Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu sa tretiranih površina za ishranu stoke.
- Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature između 5-250C i ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.
- MBT: jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.75 - 1 l13 - 15